Middagsymposium


28 mei 2020


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13:15 - Online inloop 

13:30 - Opening dagvoorzitter Prof.dr. Ido Weijers

13:35 - Rechtelijke uitspraken op het terrein van de kinderbeschermingIn deze presentatie worden verschillende belangrijke en veel aangehaalde rechtelijke uitspraken op het gebied van kinderbescherming besproken. Dan gaat het om rechten van kinderen, zoals het recht om in hun eigen gezin op te groeien en om gewaagde dingen te ondernemen. En om de rechten van ouders, zoals betrokken worden bij besluitvorming betreffende hun kind en het recht van ouders om te laten zien dat zij (ondanks bepaalde risico’s) in staat zijn hun kind zelfstandig op te voeden.

14:35 - Pauze

14:50 - Jeugdhulp in de zin van de Jeugdwet
Wat is jeugdhulp en hoe moet een gemeente omgaan met een aanvraag PGB?

Aan de hand van bespreking van enkele uitspraken van gerechten laat Reiner Feiner zien op welke wijze moet worden omgegaan met een verzoek om middels een persoons gebonden budget (PGB) zelf jeugdhulp te organiseren.
 

15:50 - Vragen

16:20 - Einde