Middagsymposium


28 mei 2020


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13:00 - Inloop

13:30 - Opening dagvoorzitter Prof.dr. Ido Weijers

13:35 - Rechtelijke uitspraken op het terrein van de kinderbescherming
Ido Weijers is emeritus hoogleraar Jeugdstrafrecht en Jeugdbescherming aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft jarenlang onderzoek gedaan en geeft nog steeds colleges en cursussen op deze terreinen en hij begeleidt lopend onderzoek en publiceert regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van jeugdstrafrecht en -bescherming.

14:35 - Pauze

15:05 - Vermoedens bij kindermishandeling 

16:05 - Vragen uit de zaal 

16:35 - Afsluiting en borrel 

 

Accreditatie

Is er een specifieke beroepsvereniging waarvan u accreditatiepunten van wenst te krijgen voor congresdeelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.